دوشنبه 29 شهريور 1400 _ 13 صفر 1443 _ 20 سپتامبر 2021
فارسی | English
  امروز
دوشنبه
شهريور 1400
29
قمری:13 صفر 1443

میلادی:20 سپتامبر 2021
 
  ارتباط با فرمانده پایگاه بسیج کارمندی شهدا

  

 

آدرس پستي:

استان آذربایجان شرقی - تبریز - 35کیلومتری جاده تبریز-آذرشهر - دانشگاه شهيدمدني
ساختمان اداری - دفترپایگاه بسیج کارمندی شهدا

كد پستي         :         5375171379
صندوق پستی   :         53714-161

تلفن‌هاي تماس:

تلفنخانه         :       4327500- 0412  

تلفن مستقیم:        4327575-0412  

فكس            :       4327575- 0412

 
 

پست الكترونيكBasij@azaruniv.edu          : 

    

پایگاه اطلاع‌رساني:     http://basij.azaruniv.edu

سامانه پیام کوتاه:         500025005050